CoC certifikát

Postup pri získavaní "CoC - dokumentu" alebo "Dokladovania smerníc ES (EHK)"

Duplikát CoC-dokumentu sa vystavuje pre vozidlá kategórie M1 (osobné vozidlá do 3,5 tony).

Dokladovanie smerníc ES (EHK) sa vystavuje pre vozidlá kategórie N1, N2, N3, M2, M3. V potvrdení sú uvedené smernice pre emisie, pevné častice, brzdy, hluk a odrušenie, ktoré vozidlo spĺňa.

1. krok:

Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU CERTIFIKÁTU O TYPOVEJ ZHODE VOZIDLA (CoC), alebo ŽIADOSŤ O DOKLADOVANIE SMERNÍC ES (EHK) a doručte s kópiou technického preukazu jedným z uvedených spôsobov.

Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať aj kópiu technického preukazu vozidla.

  • poštou: Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., Miloš Sís, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
  • tel.: +421 2 49 29 49 67, +421 2 49 29 49 68
  • faxom: +421 2 49 29 49 40
  • e-mailom: milos.sis@daimler.com

2. krok:

Oddelenie služieb zákazníkom žiadosť spracuje a zašle ju do Daimler AG – podľa značky. Ak by bránili vystaveniu nejaké okolnosti, výrobca oznámi príčinu ich nevystavenia. Dĺžka trvania spracovania žiadosti a následného vydania „COC dokumentu“ je do 1-3 týždňov. Dokladovanie smerníc vystavuje Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. do jedného týždňa.

3. krok:

Vystavený CoC dokument alebo potvrdenie smerníc ES je podľa požiadavky vo formulári zasielaný na dobierku alebo si ho po vyzvaní môže žiadateľ vyzdvihnúť v pokladni spoločnosti po uhradení 150 € s DPH (4 519 Sk, konverzný kurz 1 EUR = 30,126 Sk).